top of page
Lekarz i pacjenta

Konsultacja lekarska

Konsultacja lekarska  stanowi pierwszy krok

w diagnostyce i powrocie do zdrowia pacjenta.
Pozwala wybrać odpowiedni proces leczenia dostosowany  
do indywidualnych potrzeb. 

W trakcie konsultacji specjalista zapoznaje się z historią medyczną pacjenta oraz aktualnymi wynikami badań.
Po wywiadzie i analizie wyników może przedstawić wstępną diagnozę jak również zlecić dodatkowe badania, mające na celu zweryfikowanie wcześniej postawionej diagnozy. 

Jednym z ważnych elementów jest sprawdzenie aktualnego stanu zdrowia pacjenta w tym rozpoznanie objawów potencjalnych schorzeń, poprzez m.in. badanie fizykalne. Po takim badaniu lekarz przekazuje informacje dotyczące kolejnych kroków, które pacjent powinien podjąć.

Konsultacja może stanowić poradę zdrowotną jak również być początkiem leczenia. Wszystko zależne jest od aktualnego stanu zdrowia jak również potrzeb samego pacjenta, który wyraża zgodę lub nie na przedstawiony plan leczenia. W każdym z przypadków specjalista działa zgodnie z metodyką badań, która określa jego specjalizacja.

Spotkanie pacjenta z lekarzem-specjalistą może odbywać się w pojedynkę lub w formie spotkania z gronem specjalistów różnych dziedzin, w celu znalezienia najlepszej drogi leczenia w myśl całościowego działania.


W czasie konsultacji najważniejsze jest, aby przekazać wszystkie niepokojące nas objawy. W trakcie takiego wywiadu ważna jest rzeczowość i przekazanie jak największej ilości informacji dotyczących długotrwałych objawów jak i tych pojawiających się od niedawna. W tym momencie należy również wyszczególnić wszystkie przebyte choroby, które mogłyby mieć wpływ na aktualną sytuację, wcześniejsze diagnozy zaproponowane przez innych specjalistów czy historię odbytych operacji.

Jak przygotować się do pierwszej konsultacji?

W zależności od specjalizacji specjalisty, do którego się udajemy, konsultacja lekarska może się różnić. Istnieją jednak stałe elementy, które powinny pojawić się w trakcie przebiegu każdej z nich. 

Bardzo ważne jest przygotowanie pacjenta do spotkania z lekarzem.

1. Zbierz swoją dotychczasową dokumentację medyczną, AKTUALNE wyniki badań oraz przygotuj listę swoich dolegliwości długotrwałych i pojawiających się od niedawna. Dodatkową informacją, która może pomóc specjaliście, jest przekazanie informacji o środowisku, w którym przebywasz. Czy masz kontakt z toksycznymi substancjami w pracy, czy jesteś narażony na wysoki poziom stresu itd. 

 

2. Przedstaw lekarzowi wszystkie leki, które zażywasz. 

3. Zastanów się nad swoimi codziennymi rutynami, które mogą mieć wpływ na objawy, jak np. spożywane pokarmy, ilość snu,  aktywność fizyczna.

 

bottom of page